ทีวีติดๆ ดับ ๆ

ทีวีติดๆ ดับ ๆ กับสาเหตุที่คนทั่วไปมักมองข้าม

 

ทีวีติดๆ ดับ ๆ

 

เมื่อทีวีเกิดปัญหาติดๆดับๆขึ้น.. แน่นอนว่าสิ่งแรกที่ตามมาคือ “ความเสียอารมณ์” จากการที่พลาดโอกาสชมภาพยนตร์ หรือรายการเรื่องโปรดในบางช่วงไป โดยเฉพาะถ้าหากทีวีเกิดการติดๆดับๆขึ้นในจังหวะสำคัญก็จะยิ่งทำให้หงุดหงิดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ถ้าหากใครไม่อยากให้ปัญหาติดๆดับๆ เกิดขึ้นกับตัวเองขอแนะนำให้มาทำความรู้จักกับสาเหตุ เพื่อที่จะได้ทำการวางแผนป้องกันไม่ให้ปัญหาทีวีติดๆดับๆเกิดขึ้นมากวนใจกัน...

 
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทีวีติดๆดับๆจากการใช้งาน

 

ทีวีติดๆ ดับ ๆ

 

 • ทำการถอดสายเชื่อมต่อ HDMI/USB/VGA D-SUB/DVI ในขณะที่อุปกรณ์ต่อพ่วงเปิดใช้งานอยู่จนทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าช็อตที่สายบริเวณขาไฟเลี้ยง
 • เสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงสาย HDMI/USB/VGA D-SUB/DVI หลายช่องพร้อมกัน
 • เสียบสายต่อพ่วง HDMI/USB/VGA D-SUB/DVI ทิ้งเอาไว้กับทีวีโดยไม่ได้ใช้งาน
 • เสียบสายพ่วง HDMI/USB/VGA D-SUB/DVI เข้ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีระบบการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียร (ไม่มี USP หรือเครื่องสำรองไฟฟ้า)
 • ระบบไฟฟ้าภายในบ้านไม่ได้ทำการติดตั้งสายดิน
 • สายอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่น HDMI มีปัญหาหรือชำรุด ให้ลองทำการเปลี่ยนพอร์ตเสียบ หากไม่หายให้ลองเปลี่ยนสาย HDMI แต่ถ้าหากยังไม่หายอีกแสดงว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น

 
การป้องกันปัญหาทีวีติดๆดับๆด้วยตัวเอง

ทีวีติดๆ ดับ ๆ

 

 • เสียบพ่วงสาย HDMI/USB/VGA D-SUB/DVI เข้ากับทีวีให้เรียบร้อย ก่อนทำการเสียบปลั๊กไฟทีวี
 • เสียบปลั๊กไฟฟ้าของทีวีก่อน และให้ทีอยู่ในโหมด Standby ก่อนค่อยเสียบปลั๊กไฟต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
 • เปิดทีวีให้แสดงภาพก่อนทำการเปิดอุปกรณ์อื่น
 • เลือกอุปกรณ์ต่อพ่วง HDMI/USB/VGA D-SUB/DVI ที่จำเป็นต้องใช้ในขณะนั้น หากอุปกรณ์ใดไม่ใช้ให้ทำการปิด เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรขึ้น โดยเฉพาะปลั๊ก USB ที่มีไฟฟ้าไหลผ่าน
 • ห้ามทำการดึงสายต่อพ่วงอุปกรณ์ออกจากทีวีในขณะที่อุปกรณ์เหล่านั้นยังทำงานอยู่ ควรทำการปิดให้เรียบร้อยเสียก่อน
 • ให้ทำการดึงสายอุปกรณ์ต่อพ่วงออกตรงๆ หลีกเลี่ยงการโยก เพราะจะทำให้เกิดการชำรุด
 • เมื่อใช้ไม่ได้ใช้งานทีวีควรทำการถอดปลั๊กออกเพื่อรักษาอายุการใช้งานของเครื่องให้มีความยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 
การแก้ไขปัญหาทีวี Samsung รุ่น CS29C5110CL ติดๆดับๆ

ทีวีติดๆ ดับ ๆ

 

สำหรับใครที่ใช้ทีวี Samsung รุ่น CS29C5110CL แล้วเกิดปัญหาทีวีติดๆดับๆในขณะที่ทำการรับชม ขอแนะนำว่าให้ทำการแก้ไขได้ด้วยตัวเอง อาจเกิดขึ้นจาก “ไอซีเวอร์ลัดวงจร” สามารถทำการแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนไอซีเวอร์ใหม่จากเบอร์ LA78045 เป็น LA78141  

 
การแก้ไขปัญหาทีวีติดๆดับๆ หรือดับไปเลยด้วยตัวเอง

ทีวีติดๆ ดับ ๆ

 

ตรวจสอบโปรแกรมพักการทำงานของเครื่อง

 

ตรวจสอบโปรแกรม Power Save หรือ Sleep Timer ที่จะทำให้เมื่อทีวีไม่ได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง หรือถูกตั้งเวลาให้ทำการปิดตัวเองีวีก็จะเกิดการปิดตัวไปตามช่วงเวลาที่ปิดเอาไว้

 

ตรวจสอบการเสียบปลั๊ก

ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟของทีวีได้รับการเสียบแนบสนิทเป็นอย่างดี และปลั๊กที่ผนังไม่ได้หลวง หรือมีปัญหาไฟฟ้าไม่ไหลผ่าน เพราะหลายครั้งปัญหาทีวีติดๆดับๆสามารถเกิดขึ้นได้จากการเสียบปลั๊กไฟของทีวีไม่สนิท หรือปลั๊กไฟหลวมจนทำให้เกิดการเสียบไม่สนิท ส่งผลให้ทีวีเกิดปัญหาติดๆดับๆจากการจ่ายไฟหล่อเลี้ยงทีวีอย่างไม่เพียงพอนั่นเอง

 

ตรวจสอบการทำงานของรีโมท

 

ตรวจสอบว่ารีโมททำงานปกติหรือไม่ เพราะบางครั้งรีโมทที่ทำงานผิดปกติ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทีวีเกิดการติดๆดับๆ ขึ้นมาได้เช่นกัน สำหรับวิธีการตรวจสอบก็ไม่ยากเพียงแค่ทำการถอดถ่ายออกจากรีโมท แล้วทำการสังเกตว่าทีวียังมีปัญหาติดๆดับๆอยู่หรือไม่นั่นเอง

 

ทีวีติดๆ ดับ ๆ

 

ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกทั้งหมดออกจากทีวี

 

ลองทำการปลดสายต่อพ่วงอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น USB LAN HDMI และทำการสังเกตว่าทีวียังมีปัญหาติดๆดับๆอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ จากนั้นให้ลองทำการต่อพ่วงอุปกรณ์เหล่านั้นกลับเข้าไปอีกครั้งละชิ้น จนกว่าจะพบอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

 

ตรวจสอบฟังก์ชัน Wifi ของทีวี

 

ลองทำการปิดฟังก์ชัน Wifi ของทีวี เพราะในบางครั้งทีวีรุ่นที่มีคุณสมบัตินี้ก็จะเกิดปัญหาติดๆดับๆได้เช่นกัน

 

ตรวจสอบโดยใช้พาวเวอร์รีเซ็ต

 

 • ทำการปิดทีวี
 • ถอดปลั๊ก
 • ปล่อยให้เครื่องปิดสนิทนานประมาณ 60 วินาที
 • เสียบปลั๊ก
 • ทำการเปิดทีวีอีกครั้ง

*ถ้าหากทีวีมีการต่อเข้ารางจ่ายไฟ หรืออุปกรณ์สำรองไฟสำหรับป้องกันไฟกระชาก ให้ลองทำการเสียบปลั๊กทีวีเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง หากปัญหาทีวีติดๆดับๆได้รับการแก้ไข แสดงว่าสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นจากรางจ่ายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์สำรองไฟ ได้เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ภายในของทีวีแต่อย่างใด

 

ทีวีติดๆ ดับ ๆ

 

ตรวจสอบซอฟต์แวร์ของทีวี และทำการอัปเดทให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 

บางครั้งปัญหาทีวีติดๆดับๆก็เกิดขึ้นจากการที่ระบบทีวีไม่สามารถเขาถึงฟิลเจอร์ใหม่ ของซอฟแวร์ได้ ดังนั้นการอัปเดดซอฟต์แวร์ให้อยู่ในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด หลายครั้งเป็นการช่วยแก้ข้อบกพร่องของปัญหาทีวีติดๆดับๆได้เช่นกัน

ตรวจสอบการตั้งค่าของทีวีแล้วทำการรีเซต

การปรับการตั้งค่าของทีวีเพื่อให้ย้อนกลับเป็นค่าดั้งเดิมของโรงงานบางครั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทีวีติดๆดับๆได้ แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะมีความแตกต่างกันของทวีวีในแต่ละรุ่น ดังนั้น จึงควรทำการศึกษาวิธีการรีเซตของทีวีของท่านอย่างเหมาะสม

 

ขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้น... ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่รวบรวมมาจากเหล่าช่าง และกูรูด้านทีวีที่จะช่วยทำให้การรับชมทีวีของคุณเป็นไปอย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น และมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกปัญหาทีวีติดๆดับๆมากวนใจอีกต่อไป...

บทความแนะนำ