พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัดลมระบายอากาศ ขนาด 6 และ 8 นิ้ว

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

พัดลมระบายอากาศ... เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นอย่างมากในการช่วยหมุนเวียนอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นห้องในลักษณะปิด เพื่อช่วยให้อากาศมีการถ่ายเทได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันพัดลมระบายอากาศในบ้านก็มีออกมาวางจำหน่ายหลายรุ่น หลายยี่ห้อ ทั้งขนาดแบบใบพัด 6 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว โดยมีความเหมาะสมในการใช้งานที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร ดังนั้น เพื่อให้การเลือกพัดลมระบายอากาศ เป็นไปได้อย่างเหมาะสม เหมาะกับพื้นที่ในการใช้งานมากที่สุด บทความชิ้นนี้จึงดีรวบรวมข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับพัดลมระบายอากาศมาฝากคุณผู้อ่านกัน

 

 

การระบายอากาศในห้อง มีทั้งหมดกี่แบบ!?

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

โดยทั่วไปแล้วการระบายอากาศในห้อง ในบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรมในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องปรับสภาวะอากาศนั้น สามารถทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

 

การระบายอากาศด้วยวิธีตามธรรมชาติ

เป็นการเปิดหน้าตา ประตู หรือช่องลม เพื่อให้ลมภายนอกพัดผ่าน เป็นวิธีการระบายอากาศแบบพื้นฐานที่สามารถเห็นได้จากบ้าน หรือห้องพักทั่วไป

 

การระบายอากาศด้วยวิธีกล

เป็นการระบายอากาศด้วยการใช้หลักการนำเอาอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายอากาศเพื่อให้อากาศภายนอกไหลเข้ามาสู่ภายในห้อง หรือการใช้พัดลมระบายอากาศนั่นเอง

 

พัดลมระบายอากาศแบบใบพัด 6 และ 8 นิ้ว  มีความสำคัญอย่างไรบ้าง!?

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

  • พัดลมระบายอากาศ ช่วยผลัดเปลี่ยนอากาศ ลดปริมาณของคาร์บอนไดออกไซตด์ และก๊าซ ให้น้อยลง
  • พัดลมระบายอากาศ ช่วยลดความเข้มข้นของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ให้หมดไป
  • พัดลมระบายอากาศ ช่วยทำให้ความชื้นในพื้นที่เกิดการระเหยตัวอย่างง่ายดายมากขึ้น

 

พัดลมระบายอากาศขนาดใบพัด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว มีความแตกต่างกันอย่างไร!?

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

โดยพื้นฐานแล้วพัดลมระบายอากาศขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว มีหลักการทำงานที่เหมือนกัน คือ การช่วยหมุนเวียนอากาศให้มีการถ่ายเทในลักษณะของพลังงานกล แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือจำนวนการระบายอากาศที่แตกต่างกันที่เกิดขึ้นมาจากขนาดของใบพัดที่มีขนาดแตกต่างกันนั่นเอง กล่าวโดยสรุปคือ พัดลมระบายอากาศแบบ 6 นิ้ว จะทำการระบายอากาศได้น้อยกว่าพัดลมระบายอากาศ แบบ 8 นิ้ว นั่นเอง ดังนั้น การเลือกใช้งานพัดลมระบายอากาศทั้งสองขนาด จึงจำเป็นที่จะต้องมีการคำนวณปริมาตรของห้อง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศได้อย่างเหมาะสมควบคู่กันไปไปด้วย

 

สูตรการคำนวณปริมาตรของห้อง เพื่อช่วยในการเลือกพัดลมระบายอากาศขนาดที่เหมาะสม

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

*กว้าง x ยาว x สูง = จำนวน ลบ.ม. ของอากาศในห้อง

เมื่อได้จำนวนของ ลบ.ม. ของห้องแล้วให้นำมาทำการคูณกับอัตราการระบายอากาศต่อชั่วโมง *15 ACH (Air change per house) = ปริมาณของการระบายอากาศที่จำเป็น / ชั่วโมง

 

อัตราการระบายอากาศของพัดลมระบายอากาศ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต (มอก.710-2535)

 

ขนาดของใบพัด อัตราระบายอากาศ

(ลบ.เมตร / ชั่วโมง)

กำลังไฟเข้าสูงสุด
6 นิ้ว 270 ( ติดกระจก 216) 22 วัตต์
8 นิ้ว 360 (ติดกระจก 336) 33 วัตต์
10 นิ้ว 600 40 วัตต์
12 นิ้ว 900 46 วัตต์
16 นิ้ว 1,680 80 วัตต์
20 นิ้ว 2,700 120 วัตต์

 

พัดลมระบายอากาศมีกี่ประเภท และมีขนาดใดบ้าง!?

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

โดยทั่วไปแล้วพัดลมระบายอากาศสามารถทำการแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 3 ประเภท โดยมีขนาดที่แตกต่างขึ้นอยู่กับการใช้งาน ดังต่อไปนี้

 

1.พัดลมระบายอากาศประเภทติดกระจกและผนัง

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

 

พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง

พัดลมระบายอากาศ ประเภทนี้ช่วยในการระบายอากาศตั้งแต่ 300 ลบ.ม. / ชม. ขึ้นไป ไม่เหมาะกับการต่อท่อระบายอากาศ เหมาะกับการใช้ระบายอากาศในห้องทั่วไป โดยทำการติดไว้กับผนังของห้อง

 

พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก

พัดลมระบายอากาศ ที่เหมาะกับการระบายอากาศตั้งแต่ 200 ลบ.ม. / ชม. ขึ้นไป โดยทำการติดตั้งเอาไว้กับกระจก เหมาะกับการติดตั้งเอาไว้ในห้องทั่วไป

 

2.พัดลมระบายอากาศประเภทติดเพดาน

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

พัดลมระบายอากาศ ที่มีคุณสมบัติในการช่วยระบายอากาศได้ตั้งแต่ 90 ลบ.ม. / ชม. ขึ้นไป สามารถทำการต่อเข้ากับท่อระบายอากาศได้ มักใช้ในพื้นที่ปิดที่ไม่สามารถระบายอากาศออกพื้นที่ด้านข้างได้

 

3.พัดลมระบายอากาศประเภท Centrifugal

พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว

 

พัดลมระบายอากาศแบบเหวี่ยงหนีศูนย์ เหมาะอย่างมากในการช่วยระบายอากาศตั้งแต่ 200 ลบ.ม. / ชม. ขึ้นไป สามารถทำการต่อกับท่อระบายอากาศได้ แต่ส่วนมากมักนิยมนำมาใช้ในห้องทั่วไปโดยไม่ต้องทำการต่อท่อระบายอากาศ

 

บทความแนะนำ