เครื่องซักผ้า 5 8 10 12 13 15 20 kg กิโล

เครื่องซักผ้าฮิตาชิมีปัญหา C9 และ F9
ซ่อมด้วยตัวเองด้วยของในบ้านให้หายได้หรือเปล่า
!?

 

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

 

สำหรับคนที่ใช้เครื่องซักผ้าฮิตาชิ... เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าบางครั้งอาจเกิดปัญหาสัญลักษณ์ C9 และ F9 เกิดขึ้นมา พร้อมกับอาการผิดปกติต่างๆของเครื่อง เช่น เครื่องหยุดทำงานไปในระหว่างการซัก เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้สร้างความกังวลใจให้กับคนที่ใช้เครื่องซักผ้าฮิตาชิอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าหากใครที่มีปัญหาเครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้นสัญลักษณ์ดังกล่าว และต้องการที่จะทราบสาเหตุรวมไปถึงการซ่อมแซมให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังเดิม รับรองว่าบทความชิ้นนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน

 

 

ปัญหาอาการเสียที่เกิดขึ้นบ่อยกับเครื่องซักผ้า

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

 

สำหรับปัญหาความผิดปกติที่สามารถพบได้บ่อยครั้งจากเครื่องซักผ้านั้น มักมีอาการดังต่อไปนี้

 • อาการน้ำไม่เข้าเครื่องหลังจากเครื่องทำการเตรียมผ้าในถังซักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • อาการเปิดเครื่องซักผ้าได้ตามปกติ แต่เมื่อทำการเติมน้ำเข้าเครื่องได้ในระดับที่เหมาะสมแล้วเครื่องไม่ยอมทำงาน
 • อาการเครื่องทำงานได้ตามปกติ แต่ไม่ทำการถ่ายน้ำทิ้ง และไม่ทำการปั่นหมาด

 

สาเหตุที่พบบ่อยอันทำให้เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

 

สำหรับสาเหตุที่พบบ่อย ที่ทำให้เครื่องซักผ้าไม่ยอมทำงานตามปกติ โดยส่วนใหญ่มักมีสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 • เกิดจากการมีสิ่งกีดขวางภายในทางเดินของน้ำภายในท่อน้ำทิ้ง
 • เกิดจากตัววาล์วน้ำทิ้งที่ไม่ทำงาน / ชำรุด

 

ความแตกต่างของสัญลักษณ์ F9 และ C9 ของเครื่องซักผ้าฮิตาชิ

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

 

สำหรับสัญลักษณ์ของเครื่องซักผ้าฮิตาชิ ทั้ง C และ F นั้น มีความหมายที่แตกต่างกัน เพื่อให้การซ่อมแซม ดูแลเครื่องซักผ้าฮิตาชิมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้รู้จักกับความหมายของสัญลักษณ์ทั้งสองส่วนนี้ก่อน ว่ามีความหมายอะไรกันบ้าง

 • C = การแจ้งเตือนจากเครื่องซักผ้าฮิตาชิว่าระบบกำลังเกิดปัญหาขึ้น
 • F = อุปกรณ์บางส่วนของเครื่องซักผ้าฮิตาชิเสียหายจำเป็นต้องดีรับการซ่อมแซม/เปลี่ยน อย่างเหมาะสม

เครื่องซักผ้าฮิตาชิขึ้น F9 เมื่อทำการปั่นแห้งแล้วเครื่องหยุดทำงานเกิดจาก!?

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

 

ความหมายของสัญลักษณ์ F9 ของเครื่องซักผ้าฮิตาชิเกิดขึ้นมาจากเซ็นเซอร์ตรวจจับ “ความเร็วของรอบมอเตอร์ ไม่ได้ตามที่กำหนดเอาไว้” สามารถทำการแก้ไขได้ด้วยการตรวจสอบตัวเซ็นเซอร์ดังกล่าว ว่าทำงานได้อย่างเป็นปกติอยู่หรือเปล่า

ตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับจะมีอยู่ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

ส่วนที่ 1 : ตัวตรวจจับเซ็นเซอร์ อยู่บริเวณใต้ถังซัก ใกล้กับแกนซักหรือคลัทช์ มีโอกาสที่จะเสียได้น้อยมาก

ส่วนที่ 2 : แม่เหล็ก ยึดติดกับพลูเลย์ของแกนถังซักหรือคลัทช์

 

ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาเครื่องซักผ้าฮิตาชิขึ้น F9 ด้วยตัวเอง

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

 

ตรวจสอบชุดสายไฟเซ็นเซอร์ที่อยู่บริเวณคลัขท์กับพูลเล่ย์ ว่าหลุด ฉีกขาด หรือลัดวงจรหรือไม่ ถ้าหากพบว่ามีคราบสกปรกบริเวณแจ๊คที่เสียสายไฟฟ้ามากให้ทำความสะอาดด้วยน้ำมันโซแน็กซ์ และทำการชักเข้าออกประมาณ 30 ครั้ง เพื่อให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

 • ตรวจสอบชุดแม่เหล็กบริเวณพูลเล่ย์ว่าหลุดหายไปหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าค่าคาปาซิเทอร์ (ค่า C) ลดลงหรือไม่ ถ้าหากลดลงมากกว่าปกติจะทำให้มอเตอร์มีการหมุนตัวลดน้อยลงเช่นกัน

 

เครื่องซักผ้าฮิตาชิขึ้น C6 สาเหตุเกิดขึ้นจากอะไร!?

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

 

เกิดขึ้นจาก LID Lock Switch (สวิตช์ฝาถัง) เกิดความเสียหาย / ชำรุด จากการถูกน้ำจนเกิดการลัดวงจร หรือความชื้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถทำการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น

ขั้นตอนการซ่อมแซมเครื่องซักผ้าฮิตาชิขึ้น C9 ด้วยตัวเอง

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

 

 • ทำการถอดผ้าครอบด้านหลังของเครื่องซักผ้าฮิตาชิ แล้วทำการขัดหน้าสัมผัสของสวิทซ์
 • ทำการเปิดครอบ ด้วยการไขนอตทั้ง 4 ตัวออก แล้วทำการเปิดฝา ให้ทำการสังเกตจะพบว่ามีสวิทซ์ที่มีลักษณะเป็นเชือกสีขาวติดอยู่กับสก็อตเทป ให้ทำกาปลดดึงออก เชือกดังกล่าวจะทำหน้าที่ดึงสลักออกได้เองโดยอัตโนมัติ

ขอแนะนำเพิ่มเติมที่ควรทราบในการซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 และ F9

 

อาการเสียของ เครื่องซักผ้าฮิตาชิ ขึ้น C9 F9

 

 • การซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชิทุกครั้งต้องห้ามเปียกน้ำอย่างเด็ดขาด
 • การซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชิทุกครั้งต้องสวมรองเท้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

 

 

   การซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชิด้วยตัวเอง.. อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเข้าใจในสาเหตุ เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหา C9 และ F9 ที่เกิดขึ้นของเครื่องซักผ้าฮิตาชิได้อย่างไม่ยากเย็นนัก อย่างไรกตามสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของช่างไฟฟ้า หากไม่มั่นใจขอแนะนำว่าให้ทำการติดต่อช่างเครื่องซักผ้าผู้ชำนาญการณ์ หรือศูนย์บริการจะเป็นการช่วยแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุดมากขึ้น โดยไม่ต้องกลัวเสี่ยงกับการทำให้อุปกรณ์เกิดปัญหาชำรุดเพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจจากซ่อมที่ไม่ชำนาญอาจเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเอง...

บทความแนะนำ