หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

รู้ก่อนประหยัดก่อน หม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์กันนะ!?

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

  สำหรับคนที่ทำอาหารทานเองที่บ้าน... การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่น “หม้อหุงข้าว” บ่อยๆ อาจเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าหม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์!? แล้วในแต่ละเดือนจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในส่วนของหม้อหุงเท่าไหร่กัน!?

 

 

อัตราการใช้ไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์!?

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

ในส่วนของหม้อหุงข้าวนั้น จำนวนของวัตต์ไฟฟ้าโดยประมาณมีรายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้

 

ขนาดของหม้อหุงข้าว จำนวนของกระแสไฟฟ้าที่ใช้
ขนาด 0.5 ลิตร 300 วัตต์
ขนาด 1 ลิตร 450 วัตต์
ขนาด 1.5 ลิตร 530 วัตต์
ขนาด 2.5 ลิตร 1,100 วัตต์
ขนาด 4 ลิตร 1,400 วัตต์

 

บทความแนะนำ