หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

รู้ก่อนประหยัดก่อน หม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์กันนะ!?

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

  สำหรับคนที่ทำอาหารทานเองที่บ้าน... การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่น “หม้อหุงข้าว” บ่อยๆ อาจเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าหม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์!? แล้วในแต่ละเดือนจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในส่วนของหม้อหุงเท่าไหร่กัน!?

 

 

อัตราการใช้ไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์!?

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

ในส่วนของหม้อหุงข้าวนั้น จำนวนของวัตต์ไฟฟ้าโดยประมาณมีรายละเอียดตามตาราง ดังต่อไปนี้

 

ขนาดของหม้อหุงข้าว จำนวนของกระแสไฟฟ้าที่ใช้
ขนาด 0.5 ลิตร 300 วัตต์
ขนาด 1 ลิตร 450 วัตต์
ขนาด 1.5 ลิตร 530 วัตต์
ขนาด 2.5 ลิตร 1,100 วัตต์
ขนาด 4 ลิตร 1,400 วัตต์

 

 

การคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าของหม้อหุงข้าวกี่วัตต์ = กี่บาท!?

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

ในการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหม้อหุงข้าวว่าต้องจ่ายบิลค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนเท่าไหร่นั้น สามารถทำการคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

*การใช้ไฟฟ้า 1 หน่วย (ยูนิต) = ขนาดของหม้อหุงข้าว 1,000 วัตต์ / ชั่วโมง

ดังนั้น ถ้าหากใช้งานหม้อหุงข้าวขนาด 1,000 วัตต์ ในการหุงข้าวเป็นเวลา 30 นาที หมายความว่าจำนวนของไฟฟ้าที่ใช้ไปในการหุงข้าว = 0.5 หน่วย / ครั้งนั่นเอง

 

 

หม้อหุงข้าวในโหมดอุ่นข้าว ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณกี่วัตต์

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

โหมดอุ่นข้าวของหม้อหุงข้าวใช้พลังงานไฟฟ้ากี่วัตต์!? เป็นหนึ่งในคำถามที่พบได้ค่อนข้างบ่อย เพราะหม้อหุงข้าวโดยทั่วไปแล้วมักที่จะมีการระบุจำนวนวัตต์ในส่วนของการหุงหาอาหารเอาไว้อย่างชัดเจน แต่จะไม่ค่อยระบุพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการอุ่นอาหารเอาไว้นัก แถมโหมดอุ่นอาหารนี้ ยังมีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนานมากกว่ากการหุงข้าวเสียอีก เพราะบางคนก็ทำการอุ่นข้าวเอาไว้นานหลายวันติดต่อกันเลยทีเดียว สำหรับคำตอบในส่วนของคำถามนี้คือ หม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้าในการอุ่นอาหารประมาณ 30 วัตต์ / ชั่วโมง หมายความว่าจะใช้พลังงานประมาณ 0.03 หน่วย / ชั่วโมง ดังนั้น การอุ่นข้าวเอาไว้ตลอดทั้งวัน จึงเสียค่าไฟฟ้าเพียงไม่กี่วัตต์เท่านั้น

 

 

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์เพียงพอในการใช้กับหม้อหุงข้าวหรือเปล่า!?

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

หลายคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาศัยในป่า บ้านสวน ที่ไม่ได้มีการติดตั้งสายไฟฟ้าเข้าถึง อาจเกิดความสงสัยว่าแบตเตอรี่ ที่ได้รับการสะสมพลังงานจากแผงโซลล่าเซลล์ มีพลังงานที่มากเพียงพอในการใช้งานหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหรือเปล่า ในส่วนนี้ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณความจุของแบตเตอรี่ว่ามีจำนวนแอมป์ที่สำรองเอาไว้ได้มากน้อยเพียงใด แต่โดยทั่วไปแล้วมักที่จะเพียงพอในการหุงข้าว สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีจำนวนวัตต์ที่น้อยที่สุด

 

 

หม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้าจำนวนวัตต์มากกว่าที่กำหนดเกิดขึ้นจากสาเหตุใด!?

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

หลายคนที่ใช้หม้อหุงข้าวอาจสังเกตเห็นความผิดปกติของค่าไฟฟ้าที่มากจนผิดปกติ ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดขึ้นมาจากการใช้งานหม้อหุงข้าวหรือเปล่า!? ถ้าหากใครอยากทราบคำตอบ ขอแนะนำให้ลองทำการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน แล้วทำการจดจำนวนยูนิตการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของบ้านเอาไว้ ก่อนทำการเปิดใช้งานหม้อหุงข้าวเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง จากนั้นลองนำตัวเลขยูนิตการใช้ไฟฟ้ามาเปรียบเทียบ กับจำนวนวัตต์ของหม้อหุงข้าวว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าหากหากตัวเลขสูงมากกว่าจำนวนวัตต์ที่ระบุเอาไว้บนตัวเครื่อง อาจเกิดขึ้นจากปัญหาดังต่อไปนี้

 

1.หม้อหุงข้าวใช้วัตต์ไฟฟ้ามากผิดปกติ อาจเกิดจากอุปกรณ์ภายในเกิดการชำรุด

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

หากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในของหม้อหุงข้าวเกิดการเสื่อมสภาพ ชำรุด หรือเสียหาย อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากจนผิดปกติขึ้น และถ้าหากปล่อยเอาไว้ก็จะทำให้หม้อหุงข้าวเสียหายอย่างถาวร

 

2.หม้อหุงข้าวใช้วัตต์ไฟฟ้ามากผิดปกติ  อาจเกิดจากสายไฟฟ้ารั่ว

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

หากสายไฟฟ้าที่ต่อจากเต้าเสียบเข้าตัวเครื่องที่ทำหน้าที่นำจ่ายพลังงานให้กับหม้อไฟฟ้าเกิดการชำรุดเสียหาย ก็จะทำให้เกิดปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากกว่าผิดปกติได้ และอาจทำให้หม้อหุงข้าวพังเสียหายมากขึ้น ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจเกิดอุบัติเหตุไฟดูดในระหว่างการใช้งาน จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

 

 

บทสรุปส่งท้าย : หม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์ สิ้นเปลืองค่าไฟหรือเปล่า!?

หม้อหุงข้าวกี่วัตต์

 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า.. ยังคงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญของคนที่ชอบทำอาหารทานเองในครัวเรือน เพราะหากคำนวณในส่วนของค่าใช้จ่ายจริงๆจะเห็นได้ว่า การหุงข้าวทานด้วยตัวเองนั้น โดยรวมแล้ว มีความประหยัดมากกว่าการทานอาหารนอกบ้านอย่างมากเลยทีเดียว อีกทั้งหม้อหุงข้าวใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์ก็ตาม ก็ยังเป็นการใช้งานเพื่อหุงข้าวในระยะสั้น แต่ละครั้งไม่เกิน 40 นาที และอาจไม่ได้ใช้ทุกวัน ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นลดน้อยลงอย่างมากเลยทีเดียว...

 

 

บทความแนะนำ