หม้อหุงข้าว 0.5 1 1.8 2 3 7 ลิตร กินได้กี่คน
rice

หม้อหุงข้าวขนาด 0.5 /1 /1.8 /2 /3 /7 ลิตร กินกี่คน!?

หม้อหุงข้าว 0.5 1 1.8 2 3 7 ลิตร กินได้กี่คน

 

เพื่อให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายมากขึ้น.. ว่าหม้อหุงข้าวขนาด 0.5 /1 /1.8 /2 /3 /7 ลิตร สามารถกินได้กี่คน บทความชิ้นนี้ ได้ทำการสรุปปริมาณของหม้อหุงข้าวที่สามารถทำการหุงเพื่อให้เพียงพอต่อครั้ง ดังตารางต่อไปนี้

 

ขนาดของหม้อหุงข้าว จำนวนคนที่กิน
0.5 ลิตร 1 คน
1 ลิตร 1-2 คน
1.8 ลิตร 1-3 คน
2 ลิตร 1-4 คน
3 ลิตร 1-6
7 ลิตร 1-12

 

บทความแนะนำ