แอร์
เครื่องปรับอากาศ 5,000 6,000 10,000 25,000 40,000 btu ราคา
แอร์เบอร์5 3ดาว
แอร์ยี่ห้อกรี แอร์ชาร์ปและแอร์มีเดีย 3 แอร์ยี่ห้อดัง
แอร์ยี่ห้อ tcl แอร์จีน
แอร์ทุกยี่ห้อลาซาด้า
แอร์มิตซูไฟ กระ พริบ 6 ครั้ง