แอร์มีเดีย
แอร์ยี่ห้อกรี แอร์ชาร์ปและแอร์มีเดีย 3 แอร์ยี่ห้อดัง