เครื่องซักผ้า 8 กก.
เครื่อง ซัก ผ้าขนาด ที่ ซัก ผ้า นวม ได้
เครื่อง ซัก ผ้า 8 กิโล ใส่ ผ้า ได้ กี่ ชิ้น